De 12 Stappen

De Twaalf Stappen van Anonieme Codependents

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover anderen, dat ons leven stuurloos was geworden.
   
 2. Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
   
 3. Wij besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals ieder van ons God persoonlijk aanvaardt.
   
 4. Wij maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven.
   
 5. Wij bekenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander de juiste aard van onze misstappen.
   
 6. Wij waren volkomen bereid om God al onze karaktergebreken te laten wegnemen.
   
 7. Wij vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
   
 8. Wij maakten een lijst met de namen van allen die wij schade hadden berokkend en werden bereid dit bij hen allen weer goed te maken.
   
 9. Wij hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks weer bij deze mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
   
 10. Wij maakten er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en wanneer we een fout maakten gaven we dat onmiddelijk toe.
   
 11. Wij trachtten door gebed en overdenking ons contact met God, hoe ook ieder van ons God persoonlijk aanvaardt, te verdiepen, en baden enkel om kennis van Gods wil voor ons en om de kracht die ten uitvoer te brengen.
   
 12. Door deze stappen tot geestelijke bewustwording gekomen, hebben wij geprobeerd deze boodschap aan andere codependents door te geven en deze principes in al ons doen en laten