De 12 Tradities

De twaalf Tradities van Anonieme Codependents

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te staan: persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in CoDA.
   
 2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit: een liefhebbende God, zoals Hij zich openbaart in het geweten van onze groep (Group conscience). Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.
   
 3. Het enige vereiste voor CoDA-lidmaatschap is het verlangen naar gezonde relaties met onszelf en met anderen.
   
 4. Elke groep moet autonoom zijn behalve in zaken die andere groepen of CoDA als geheel betreffen.
   
 5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel – haar boodschap uitdragen aan de codependent die nog lijdt.
   
 6. Een CoDA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van CoDA daarmee verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
   
 7. Elke CoDA-groep moet zichzelf volledig kunnen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.
   
 8. CoDA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.
   
 9. CoDA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel service boards of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoording verplicht zijn aan degenen die zij dienen.
   
 10. Co-Dependents Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten CoDA: daarom mag de naam CoDA nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.
   
 11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame: tegenover de pers, radio en televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit bewaren.
   
 12. Anonimiteit vormt de geestelijke grondslag van al onze Tradities: dit herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.